Přeskočit navigaci


obrazek financí

Výběrová řízení

Klienta, v roli konkrétního zadavatele, kvalifikovaně zastupujeme při výkonu veškerých nutných povinností tak, aby nedošlo k porušení zákona či pravidel pro příjemce podpory s cílem zajištění transparentního, nediskriminačního procesu výběru s ohledem na ekonomicky výhodný výběr pro klienta.

Za klienta provádíme zejména tyto činnosti:


Mimo výše uvedených služeb pro Vás zajistíme i zápis do Seznamu kvalifikovaných dodavatelů.

Zpět «

| Nahoru ↑