Přeskočit navigaci


obrazek financí

Služby

Zajišťujeme dohled nad správným a včasným plněním administrativních náležitostí a dodržováním závazných ukazatelů, které jsou specifikovány ve smlouvě mezi příjemcem dotace a poskytovatelem. Pomáháme klientovi projít dlouhodobým a náročným procesem monitoringu schválené dotace. Vnímáme za klienta rozdílné nároky a požadavky různých typů operačních programů, specifik konkrétních programů a schválených projektů, a tím minimalizujeme riziko odebrání či krácení dotace.

Kvalitní monitoring zajišťujeme ve dvou fázích:

Našeho klienta vždy včas upozorňujeme na veškeré nutné a závazné povinnosti, které mu vyplývají ze smlouvy s poskytovatelem dotace a kvalifikovaně mu vypracováváme administrativní úkony, tak, aby nedošlo k porušení jeho povinností.

Za klienta provádíme zejména tyto činnosti


Poradenství při realizaci projektu

Během celého procesu realizace vám jsme nápomocni s řešením problémů, které se objeví. Díky mnohletým zkušenostem v oboru jsme schopni celý proces realizace předem předvídat a na základě zjištěných skutečností včasně a věcně reagovat.

Více informací »

Vstupní analýza žadatele o dotaci

Zajistíme vám efektivní zpracování analýzy s přihlédnutím ke známým skutečnostem, díky kterým jsme schopni zvýšit vaše šance na přidělení dotací. Optimalizujeme v rámci analýzy potřeby a administrativní úkony, které s tímto procesem souvisí.

Více informací »

Příprava žádosti o dotaci

Zpracuje za vás veškeré administrativní náležitosti žádosti. Připravme podklady v souladu s veškerou platnou legislativou.

Více informací »

Podnikové poradenství

Základním předpokladem každého prosperujícího podniku je jeho finanční a ekonomické zdraví. Naším hlavním úkolem je proto komplexní posouzení finanční a ekonomické situace podniku se zaměřením na hodnocení jeho finančního zdraví.

Více informací »

Školení

Pořádání odborných kurzů, školení a jiných akcí včetně lektorské činnosti - zabezpečujeme odborné kurzy a školení. Včetně zajištění školicích prostor.

Více informací »

Výběrová řízení

Zajištění veškerých povinností v oblasti zadávání veřejných zakázek, které pro klienta vyplývají ze zákona č. 40/2004 Sb., o veřejných zakázkách, nebo ze specifických podmínek některých programů, kde klient čerpá nebo chce čerpat veřejnou podporu (dotaci, grant), a to:

Více informací »

| Nahoru ↑